• Samen maken wij de Sprong!
  • Samen maken wij de Sprong

Samen maken wij de Sprong!

Samen maken wij de Sprong

OUDERKALENDER

Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt elk gezin een ouderkalender. De actuele kalender kunnen ouders inzien op Mijn Schoolinfo. 

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl