• Samen maken wij de Sprong!
  • Samen maken wij de Sprong

Samen maken wij de Sprong!

Samen maken wij de Sprong

AANMELDEN

Wanneer u nieuwsgierig bent naar onze school en/of uw kind bij ons wil aanmelden dan bent u van harte welkom. U kunt telefonisch een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding, zodat u beeld krijgt van onze school en hoe wij werken.

Tijdens het kennismakingsgesprek zal er besproken worden of er eventueel extra zorg verwacht wordt. Aan de hand van ons schoolondersteuningsprofiel zullen wij bekijken of uw kind bij ons op school kan komen. Mocht dat niet het geval zijn, dan informeren wij u graag naar eventuele andere oplossingen.

 Als uw kind al op school zit en u wilt overstappen naar onze school, dan zal onze CPO contact opnemen met de vorige school. Als u tijdens het schooljaar wil overstappen van een van de scholen uit Camminghaburen, dan moet u eerst contact opnemen met de directeur van de huidige basisschool. Dit is ook verstandig om bij een verhuizing te doen.

Mochten er geen bijzonderheden zijn dat krijgt u van ons een inschrijfformulier. Met dit formulier en een kopie van het Burgerservicenummer (van uw kind) kunnen wij uw kind officieel inschrijven. Wanneer uw kind van een andere school komt, dan spreken wij met de desbetreffende school de inschrijfdatum en uitschrijfdatum (van die school) af.

Als u uw kind bij ons heeft ingeschreven wordt u ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind gebeld door de leerkracht waar uw kind in de klas komt. Zij maakt dan een afspraak voor een huisbezoek met als doel om nader kennis te maken en informatie in te winnen over uw kind, zodat de start zo goed mogelijk kan verlopen. U kunt op dat moment ook de data afspreken waarop uw kind komt proefdraaien (maximaal 5 momenten).

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl