• Samen maken wij de Sprong!
  • Samen maken wij de Sprong

Samen maken wij de Sprong!

Samen maken wij de Sprong

GELEDINGEN

Medezeggenschapsraad
Dit is een wettelijk inspraak- en overlegorgaan waarin teamleden en ouders beide zijn vertegenwoordigd. Alle drie locaties van De Sprong hebben een eigen MR benoemd.

Waar wordt onder andere over gesproken?
- begrotingen
- financiën
- beheer schoolgebouwen
- personeelsbeleid 
- algemeen bestuur- en schoolbeleid

Wat wordt er van de leden verwacht?
- kritische blik op gepresenteerde cijfers
- meedenken over vraagstukken in de organisatie, zoals schooltijden, inzet middelen, arbozaken etc.
- advisering van schooldirecteur
- een positief kritische instelling

Wie zitten er in de MR?
Perry van der Marel: is lid van de oudergeleding, voorzitter van de MR en heeft een dochter in groep 3, Eva en een dochter in groep 6, Sam.
Ivo Volkers: is lid van de oudergeleding, secretaris en plaatsvervangend voorzitter van de MR, en heeft een dochter, Inez, in groep 1 van de Vlindertuin.
Els Jolmers: is lid van de oudergeleding en heeft een dochter in groep 6, Josefien.
Meinalda van der Weg: is lid van de oudergeleding, en heeft een zoon in groep 4, Matthijs. Aan het eind van het schooljaar gaat haar jongste zoon Julian ook naar deze school.
Martina Nijenhuis: is lid van de personeelsgeleding, en leerkracht van groep 1&2: de Lieveheersbeestjes.
Joke Medemblik: is lid van de personeelsgeleding, en leerkracht van groep 5: het Zwanenmeer.
Jan Hooghiemstra: is lid van de personeelsgeleding, en leerkracht van groep 4: de Slakken.
Gerard Poeisz: is lid van de personeelsgeleding, en leerkracht van groep 6, 7 en 8.
 
Mocht je vragen hebben voor de MR; stuur je vraag naar: mr@sprongonline.nl


Schooladviescommissie (SAC)
De SchoolAdviesCommissie is een van de oudergeledingen binnen De Sprong.  Zij verleent bij voorkeur gevraagd, maar soms ook ongevraagd advies over onderwerpen als:
-          Identiteit: wat doet de Sprong met het Katholieke karakter?
-          Onderwijs: nieuwe materialen, gebruik van Daltonmethode, zorgplicht.
-          Opvoeding: omgang met elkaar, normen en waarden, bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Wat is wel en wat is niet toelaatbaar?
 
Belangrijke en boeiende vragen. Ze bepalen mede of (jouw) kinderen goed en met plezier op de Sprong leren. Daarom is het belangrijk dat ouders kunnen meepraten over dit soort onderwerpen. Dat kan via de Schooladviescommissie.

Heb jij vragen over school?
Als Schooladviescommissie horen we graag wat ouders belangrijk vinden. Heb je vragen over de gang van zaken? Zie je dingen die je als ouder niet snapt of waar je problemen mee hebt? Wil je weten waarom de school bepaalde keuzes maakt? Laat het ons weten via: sac@sprongonline.nl. Dan kunnen wij jullie vraag behandelen in het overleg met de directie.

Wie zitten er in de SAC?
-          ouders (minimaal 5, maximaal 8)
-          schooldirectie

Hoe vaak wordt er vergaderd?
-          Maximaal 8 keer per jaar op avond (vier keer met directie en circa twee weken daarvoor een informeel vooroverleg.
 
De huidige leden van de SAC zijn:
Lolkje van der Kooij:Mijn naam ik Lolkje, ik ben moeder van Eva (groep 7), Koen (groep 4) en Stijn (groep 3) en  sinds 2012 lid van de SAC. Tot vorig jaar was ik secretaris, sinds dit schooljaar voorzitter van de SAC. Ik ben lid geworden van de SAC omdat ik graag meer wilde weten van de achtergrond van bepaalde besluitvorming en het nodig vond dat wij als ouders daar ook een zekere inspraak in hebben.
Gerard Nieland: Lid van de SAC sinds 2014. Ik heb 2 dochters, Bernadette in groep 5 en Josephine in groep 8.
Xaviere Kolk: Mijn naam is Xaviere Kolk. Ik ben moeder van 3 kinderen en getrouwd met hun vader, Raymond. Onze oudste zoon , Daniël, zit in groep 8, onze dochter, Djura zit in groep 6 en onze jongste, Rafael zit in groep 4.
Mijn motivatie om deel te nemen aan de School advies Commissie is om vanuit mijn ervaring bij te dragen aan het beleid op onze gezellige school. Door het geven van advies aan de directie.
Silke van Renselaar: Mijn naam is Silke van Renselaar. Ik ben moeder van Emma (groep 4, slakken) en Gijs (groep2, vlinders). Ik ben getrouwd met Arjan en samen geven we les in Harlingen aan de middelbare school. De gang van zaken op een middelbare school is mij bekend. Vanaf nu kijk ik met interesse ook mee achter de schermen van de basisschool.
Mirjam Verhoef: moeder van Kiran en Boyen Verhoef (beiden in groep 7), actief in de SAC sinds 2016.
Sjoukje Tel: Sjoukje Tel, samen met Martijn ouder van Koen (groep 3) Tim (groep 1) en Jelle. In de SAC sinds 2017
Christina de Vries: Mijn naam is Christina de Vries, ik ben 42 jaar, getrouwd met Willem en moeder van Levi.Levi zit in groep 5, het Zwanenmeer. Sinds 17 jaar werk ik bij de overheid. Contact met mensen, reizen en interesse tonen voor de ander vind ik belangrijk. Graag zou ik mijn steentje bijdragen aan de SAC.


Oudervereniging
Een belangrijke taak van de OR is het bevorderen van het contact, de betrokkenheid en de samenwerking tussen school en ouders. De OR organiseert samen met het team veel activiteiten, waaronder de jaarlijkse feesten: Carnaval, Sinterklaas en Kerst. Daarnaast behartigt de OR zo nodig de belangen van de ouders en/of de kinderen bij de MR of bij het bevoegd gezag. Deze rol kan de OR ook spelen naar de directie en/of leerkrachten.

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl