• Samen maken wij de Sprong!
  • Samen maken wij de Sprong

Samen maken wij de Sprong!

Samen maken wij de Sprong

DALTON

Dalton

De Sprong is een daltonschool. Dalton staat voor onderwijs waarin het zien en horen van het kind uitgangspunt vormt voor het continu ontwikkelen van onderwijs, zodat het bij de tijd blijft. Helen Parkhurst (1886-1973) is grondlegster van het daltononderwijs. Zij is geraakt door wat zij aantreft bij de start van haar loopbaan. Kijken door de ogen van de kinderen én het kind wat zij zelf is geweest, wil ze serieus nemen waarom zij leerkracht is geworden. Ze besluit het anders te doen. Ze wil experimenteren en leren hoe haar onderwijs in te richten dat kinderen én zij zelf er plezier aan beleven. Al doende ontwikkelt zich in interactie met de kinderen een eigen didactiek en organisatievorm. Zij was ook een van de eersten die ouders hierbij expliciet betrok. Geïnspireerd door haar werk is De Sprong de uitdaging aangegaan zelf werk te maken van kind-geïnitieerd onderwijs, zoals we dit ook wel noemen.

Dit heeft niks te maken met vrijheid blijheid. En eigenlijk ook wel. Het heeft niks te maken met dat kinderen maar mogen doen waar ze zin in hebben, zoals het hen uitkomt. Het heeft wel te maken met:

  • verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf én de ander én de omgeving,
  • zelfstandig taken volbrengen op een wijze waartoe jij in staan bent,
  • én leren hulp vragen en geven en reflecteren op product en proces; ben ik effectief bezig?


Op deze school wordt er van leerkrachten gevraagd al hun kennis en kunde anders in te richten dan het merendeel vanuit de opleiding gewend is. Om kinderen te betrekken bij de vormgeving van het onderwijs, de gedeelde verantwoordelijkheid vorm te geven, de leerkracht te zijn én de leerling tegelijk en daarin te onderzoeken hoe je het beste onderwijs kunt verzorgen dat de leerstof beklijft. En dan niet alleen didactisch, maar juist ook hoe je dat aanpakt met elkaar. Kinderen actief betrekken en zowel het didactisch, als het pedagogische bewust begeleiden blijkt hierin een belangrijke sleutel. De daltonkernwaarden houden ons hierin bij de les.

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl