• Samen maken wij de Sprong!
  • Samen maken wij de Sprong

Samen maken wij de Sprong!

Samen maken wij de Sprong

KLACHTENROUTE

Als er sprake is van een klacht of kritiek van ouders, dan willen we dat graag horen. We vinden het wenselijk dat we elkaar kunnen en durven aanspreken. Uiteraard op een respectvolle manier. Het algemene uitgangspunt daarbij is dat de klacht of kritiek altijd eerst besproken wordt met degene die het betreft, tenzij de aard van de klacht zich daartegen verzet. 

Als BMS hebben we voor onze 32 scholen een informele en formele klachtenroute. Het is de bedoeling om klachten zoveel mogelijk via de informele klachtenroute (op schoolniveau) op te lossen. Pas als dat niet lukt, of als de aard van de klacht zich verzet tegen behandeling via de informele klachtenroute, dient de formele klachtenroute te worden gebruikt.

In de handleiding staat beschreven hoe ouders gebruik kunnen maken van de informele en formele klachtenroute.

Klik hier voor de handleiding Klachtenroute BMS 

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl