• Samen maken wij de Sprong!
  • Samen maken wij de Sprong

Samen maken wij de Sprong!

Samen maken wij de Sprong

GELEDINGEN

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad heeft tot taak zich uit te spreken door middel van het geven van advies of instemming over besluiten die onze school aangaan. De taken en verantwoordelijkheden liggen vast in een reglement. De MR bestaat uit vier ouders en vier teamleden. De directeur van de school is adviserend lid.

Oudergeleding                                                  Personeelsgeleding
Perry van der Marel (voorzitter)                        …
Ivo Volkers                                                        Jan Hooghiemstra
Els Jolmers                                                       Joke Medemblik
Meinalda van der Weg                                     Martina Nijenhuis

Gemiddeld wordt er vijf keer per jaar vergaderd in de avonduren. Bij vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar mr@sprongonline.nl.

 
School Adviescommissie (SAC)
De SAC verleent bij voorkeur gevraagd, maar soms ook ongevraagd advies over onderwerpen als wat doet de Sprong met de katholieke identiteit, hoe richt de Sprong haar daltononderwijs in of welke waarden en normen vinden wij belangrijk en hoe worden die voortgeleefd? In de SAC zitten minimaal 5 en maximaal 8 ouders en de directie. Gemiddeld wordt er vijf keer per jaar vergaderd in de avonduren. Voor vragen of om u aan te melden kunt u een mail sturen naar sac@sprongonline.nl.

 
Oudervereniging
De oudervereniging helpt mee bij het organiseren van allerlei feesten en activiteiten in samenwerking met het team, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, schoolreisje en de avondvierdaagse. Voor vragen of om u aan te melden kunt u een mail sturen naar ov@sprongonline.nl.

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl