• Samen maken wij de Sprong!
  • Samen maken wij de Sprong

Samen maken wij de Sprong!

Samen maken wij de Sprong

SCHOOLTIJDEN '19-'20

Wij werken met een continurooster waarbij het 5-gelijke dagen model wordt gehanteerd. Dit houdt in dat de schooltijden elke dag van 8.30 – 14.00 uur zijn. De kinderen gaan 's ochtends bij de eerste bel om 8.20 uur naar binnen. Ze gaan direct naar het eigen lokaal waar een zelfgekozen of door de leerkracht bepaalde taak klaarligt. Bij de tweede bel om 8.30 uur willen we dat alle kinderen in de groepen zijn. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn?

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl