• Samen maken wij de Sprong
  • Kinderen, ouders en team

Samen maken wij de Sprong

Kinderen, ouders en team

AANMELDEN

Als ouders belangstelling hebben voor onze school dan kunnen ze contact opnemen met de directeur om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op school. Ouders hebben dan  de gelegenheid om vragen te stellen en de directeur zal vertellen over (het onderwijs aan) onze school. Met als doel: kennismaken met de Sprong.

Als ouders dan voor onze school kiezen en besluiten hun kind bij ons aan te melden dan moeten ze een aanmeldingsformulier invullen en dat naar school terug sturen.  Zo’n aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de directeur.

De kinderen mogen voor de 4e verjaardag ongeveer 5  keer op school komen proefdraaien. Ze kunnen dan kennismaken met de groep, de school en wat wennen aan ‘het naar school gaan’.

Vanaf de 4e verjaardag zijn de kinderen alle dagen van harte welkom op school. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. In overleg met de leerkracht  kunnen ouders ervoor kiezen om hun kind in de eerste periode alleen de ochtend naar school te laten gaan als dat wenselijk is.

Als het de aanmelding betreft van een ouder kind dat van een andere basisschool komt, dan vindt er natuurlijk ook een kennismaking en rondleiding plaats. Indien gewenst kan  ook dan een aantal keren in de nieuwe groep meegedraaid worden. Dit vindt plaats in overleg met ouders, kind en de huidige school.

De scholen verzorgen onderling de in- en uitschrijving en de overdracht van onderwijskundige gegevens.

De directie en leerkrachten zijn in alle gevallen bereid een verdere toelichting te geven op deze aanmeldingsprocedure.

Van harte welkom!

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl