• Samen maken wij de Sprong
  • Kinderen, ouders en team

Samen maken wij de Sprong

Kinderen, ouders en team

BSO

De school regelt dat de buitenschoolse opvang naadloos aansluit op de schooltijden. De Sprong heeft hierover afspraken gemaakt met SKL Kinderopvang.
Buitenschoolse opvang is een verzamelnaam voor drie soorten opvang:
·         De opvang voor schooltijd heet voorschoolse opvang: VSO
·         De opvang na schooltijd heet naschoolse opvang: NSO
·         De opvang tijdens vrije dagen heet vrije dagen opvang
 
Voorschoolse opvang vindt plaats op de Tovertuin aan de Idzerdastins voor kinderen van 4 – 13 jaar. U brengt uw kind(eren) naar de Tovertuin. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat zij eventueel het door de kinderen meegebrachte ontbijt kunnen eten en een spelletje doen. Zij brengen uw kind(eren) naar school. De naschoolse en vrije – dagen - opvang vindt plaats op de Tovertuin voor kinderen van 4 – 8  en op de Heksenhut voor kinderen van 8 – 13 jaar. De kinderen worden opgehaald uit school en u haalt uw kind(eren) zelf op bij de NSO.
 
Voorschoolse, naschoolse en vrije - dagen - opvang vinden plaats op het Torentje aan de Boerhaavestraat 40.
U brengt uw kind(eren) naar het Torentje. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat zij eventueel, het door u meegebrachte ontbijt kunnen eten en een spelletje doen. Zij brengen uw kind(eren) naar school. Naschoolse opvang werkt als volgt, de kinderen worden opgehaald van school en u haalt uw kinderen weer op bij de NSO
 
De kosten van kinderopvang voor ouders zijn afhankelijk van verschillende factoren. Via de belastingdienst kunnen ouders een groot deel van de kosten van Buitenschoolse opvang (dus niet van tussenschoolse opvang) vergoed krijgen. De medewerkers van de afdeling relatiebeheer van SKL Kinderopvang rekenen graag voor u uit wat de netto kosten zijn. U kunt ook zelf een kostenberekening maken op de web site www.kinderopvangleeuwarden.nl
 
Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de Buitenschoolse opvang, kunt u contact opnemen met de afdeling relatiebeheer van SKL of een brochure met inschrijfformulier meenemen van school.
 Op schoolvrije dagen is er vanzelfsprekend geen tussenschoolse opvang. In dat geval kunt u wel gebruik maken van SKL Vrije – dagen - opvang. Op schoolvrije middagen bieden wij wel de mogelijkheid om over te blijven. Wilt u hiervan gebruik maken, meldt dit dan vooraf bij de coördinator van de TSO.
 
Een alternatief voor buitenschoolse opvang in Camminghaburen:
U kunt er ook voor kiezen om uw kinderen na schooltijd op te laten vangen op BSO Bereklauw, in kinderdagverblijf Bernestate op onderstaand adres. U bent welkom om even te komen kijken.
Wilaarderburen 3
8924JK Leeuwarden
Telefoon: 2668013, u kunt vragen naar Esther Bosma, BSO coördinator of Linda Schuhmacher, Locatiemanager. Informatie over inschrijven kunt u krijgen via telefoonnummer 0800-0743.
E-mail: kc.bernestate@catalpa.nl
Website: www.catalpa.nl
 
U kunt ook kiezen voor de spel en sport bso, deze  is gevestigd op sportpark het Kalverdijkje.
 
Kinderen van 7-13 jaar kunnen hier na schooltijd lekker sporten onder leiding  van een sporttrainer. Naast gewoon lekker spelen, ontspannen, wat eten en drinken of spelen met onze (sport)spelcomputer, krijgen de kinderen één uur (buiten)sport aangeboden. Dit kan van alles zijn: voetbal, hockey, touwtrekken, spellencircuit, korfbal, estafette, atletiek e.d.
 
Kinderen van 4-7 jaar kunnen hier na schooltijd lekker vrijspelen, ontspannen, wat eten en drinken. Daarnaast krijgen zij onder leiding van een leidster van Catalpa die gespecialiseerd is in sporten /  bewegen met jonge kinderen, bewegingsspelletjes aangeboden die passen bij hun belevingswereld. Het accent hierbij is plezier en er worden regelmatig pauzes ingelast omdat deze jonge doelgroep nog niet zo lang achter elkaar kan bewegen.
 
Elke maandag, dinsdag en donderdag is de spel & sport bso tijdens schoolweken geopend van 15.00-18.15 uur. In vakanties kunnen deze kinderen terecht bij bso Bereklauw van Kindercentrum Bernestate aan de Wilaarderburen.
 
Houd uw kind van actief bezig zijn en wilt u gebruik maken van de spel en sport bso? Kom dan eens kijken of laat uw kind een keer vrijblijvend meedoen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Esther Bosma via kinderdagverblijf Bernestate,
058-2668013.

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl