• Samen maken wij de Sprong
  • Kinderen, ouders en team

Samen maken wij de Sprong

Kinderen, ouders en team

DALTON

Wij zijn sinds 1987 een Daltonschool. Wij werken vanuit de 6 kernwaarden van het Daltononderwijs: zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid,  reflectie,effectiviteit en borging.

Om kinderen zelfstandig te laten worden werken we met een weektaak. Ze leren plannen, maken taken alleen, samen of in groepjes en voelen zich verantwoordelijk voor de taak. Voor het maken van de taken mogen de kinderen kiezen waar ze willen werken. Dit kan in de klas, op het Binnenplein of in de gang. De kinderen leren reflecteren door te werken aan hun doelen. Wat kan ik al, waar wil ik naar toe en hoe ga ik daar aan werken. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende en stimulerende rol. Al onze afspraken worden vastgelegd in ons Daltondocument. Dit is nog in ontwikkeling.

De 6 kernwaarden worden ondersteund door de Daltoncoördinator bij ons op school, Marja Robijn.

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl