• Samen maken wij de Sprong
  • Kinderen, ouders en team

Samen maken wij de Sprong

Kinderen, ouders en team

SCHOOLGIDS

Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders en / of verzorgers die kinderen op de Sprong, (locatie Idzerdastins)  hebben of belangstelling tonen voor onze school. Onze school biedt op locatie Daltononderwijs aan.
 
Boven elke pagina van deze gids ziet u staan: Kinderen, ouders / verzorgers, team, samen maken we de Sprong! Voor onderwijs en opvoeding hebben we elkaar nodig. We rekenen op u en u mag rekenen op ons voor een nieuw, inspirerend en goed schooljaar.


schoolgids 2016-2017

 

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl