• Samen maken wij de Sprong
  • Kinderen, ouders en team

Samen maken wij de Sprong

Kinderen, ouders en team

ZORG

Niet alle kinderen zijn hetzelfde. Sommige kinderen hebben extra aandacht of hulp nodig. Deze hulp moet goed worden gecoördineerd. Dit is het werk van de Coördinator passend onderwijs (CPO). Dit is een leerkracht met expertise op het gebied van leer- en opvoedingsproblemen. Zij overlegt tevens met de directie over alle zaken die met de zorg voor kinderen te maken hebben. De CPO bij ons op school is Angelique Tiemersma. In deze functie is zij op dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam. 

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl