• Samen maken wij de Sprong
  • Kinderen, ouders en team

Samen maken wij de Sprong

Kinderen, ouders en team

SCHOOLTIJDEN '17-'18

Wij werken met een continurooster waarbij het 5-gelijke dagen model wordt gehanteerd. Dit houdt in dat de schooltijden elke dag van 8.30 – 14.00 uur zijn. De kinderen gaan 's ochtends bij de eerste bel om 8.20 uur naar binnen. Ze gaan direct naar het eigen lokaal waar een zelfgekozen of door de leerkracht bepaalde taak klaarligt. Bij de tweede bel om 8.30 uur willen we dat alle kinderen in de groepen zijn. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn?

Als u uw kind om 14.00 uur van school haalt, wilt u dan tot die tijd buiten wachten i.v.m. het in- en uitgaan van de groepen? De leerkrachten zijn in ieder geval 15 minuten voor de aanvangstijden op school aanwezig. Ouders met kinderen in groep 1 en 2 kunnen die naar binnen vergezellen. Dit geldt ook voor de kinderen van groep 3 tot aan de kerstvakantie. Daarna vinden we het een goede zaak dat de kinderen zelf naar de groep gaan. Moet u echter nog iets melden aan de leerkracht van uw kind dan kunt u dit natuurlijk altijd doen. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun eigen groep. De ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind op tijd in de klas aanwezig is.

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl